fbpx
Menu
Borgarting lagmannsrett trodde ikke på mannens forklaring og dømte ham til sju og et halvt års fengsel. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mann fra Buskerud dømt til sju og et halvt års fengsel for overgrep

En mann i 60-årene er i Borgarting lagmannsrett dømt til sju og et halvt års fengsel for overgrep mot sin datter og niese.

Av NTB | 10.10.2019 17:52:02

Kriminalitet og rettsvesen: I mars i år ble mannen i Drammen tingrett dømt til sju år og ni måneders fengsel for overgrepene, men han anket over både over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet og subsidiært straffutmålingen.

Overgrepene mot datteren skal ifølge dommen ha skjedd regelmessig fra hun var sju år gammel over en sjuårsperiode på 1990-tallet. Overgrepene mot niesen foregikk ifølge tiltalen i en begrenset periode i 2008 da hun var ti år gammel.

Anklagene fra datteren kom først fram i 2004. Hun leverte da en anmeldelse til politiet, men trakk anmeldelsen etter kort tid, og saken ble henlagt. I 2013 ba hun om at saken ble tatt opp igjen, og etterforskningen ble gjenopptatt.

I lagmannsretten stilte tiltalte seg uforstående til alle anklagene, og forklarte at det ikke er riktig at han har begått noen overgrep. Men lagmannsretten ser helt bort fra tiltaltes forklaring og finner det bevist utover rimelig tvil at han har forholdt seg som beskrevet i tiltalen, slik de fornærmede har forklart.

I skjerpende retning vektlegger retten blant annet at datteren ble utsatt for en rekke grove seksuelle overgrep gjennom det meste av oppveksten og at hun har fått betydelige helseproblemer.

Mannen fikk et fradrag i straffen på 18 måneder på grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet.

Mannen er i tillegg til fengselsstraffen dømt til å betale noe over 280.000 kroner i oppreisning og erstatning til datteren og 175.000 kroner til niesen. Beløpene ble ikke endret i ankebehandlingen.

(©NTB)

Flere nyheter: