Menu
«Overgrepene strekker seg over en periode på flere år og viser etter rettens syn et fast forbrytersk forsett og en fullstendig mangel på empati med barna som rammes», skriver Borgarting lagmannsrett i dommen mot en 59 år gammel mann. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Mann dømt til forvaring i 14 år for seksuelle overgrep

En 59 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 14 års forvaring, blant annet for en rekke seksuelle overgrep over nettet og mot sin stedatter.

Av NTB | 04.03.2022 14:01:41

Kriminalitet og rettsvesen: Ifølge dommen skal mannen ha betalt flere personer i utlandet for å utføre seksuelle handlinger med barn under 14 år. I enkelte av tilfellene har barna vært fire år.

Overgrepene ble filmet og sendt til mannens datamaskin.

Mannen er også dømt for flere seksuelle overgrep mot sin stedatter.

«Overgrepene strekker seg over en periode på flere år og viser etter rettens syn et fast forbrytersk forsett og en fullstendig mangel på empati med barna som rammes», skriver lagmannsretten.

Mannen nekter for at han står bak og har forklart at det må være noen som vil ham vondt som har brukt hans tilganger.

For dette er han dømt for misbruk av overmaktsforhold.

Lagmannsretten legger til grunn at fornærmede var en sårbar person som sto under sterkt press fra tiltalte.

I dommen står det at overgrepene har vært en stor belastning for jenta. «At tiltalte har benektet alt, har vært en tilleggsbelastning», skriver lagmannsretten.

Borgarting lagmannsrett har dømt mannen til 14 års forvaring, med en minstetid på ni år og fire måneder.

Han må også betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til stedatteren, som er 30.000 kroner mer enn hva tingretten fastsatte.

I dommen står det at tiltalte i forbindelse med flere av nettovergrepene har gitt uttrykk for sadistiske tilbøyeligheter.

Han er også dømt for flere seksuelle overgrep mot sin stedatter over en periode på halvannet år.

Saken mot mannen ble rullet opp i forbindelse med etterforskningen av den såkalte Dark Room-saken, og mannen ble pågrepet mot slutten av 2018.

Flere nyheter: