Menu
Brannen i produksjonsanleggene på Melkøya utenfor Hammerfest var en av to svært alvorlige hendelser i petroleumssektoren i fjor. Brannen skjedde i september. Arkivfoto: Bjarne Halvorsen / NTB

Manglende sikkerhet bekymrer

Sikkerhetsnivået i petroleumssektoren er høyt, men noen viktige områder går i feil retning. Ptil er bekymret og får følge av kommunalministeren.

Av NTB | 25.03.2021 14:08:21

Ulykker og naturkatastrofer: På landanleggene var det i 2020 en kraftig økning i antall hendelser som kunne utviklet seg til storulykker, opplyser Ptil i en pressemelding. I tillegg til to alvorlige branner på Melkøya og Tjeldbergodden har anleggene også en økning i antall uantente hydrokarbonlekkasjer.

– Her kreves det enda mer systematisk og målrettet innsats. Ledelsen og selskapene må ta grep, vise at de forstår risiko, og at de håndterer dette på en god måte for å forebygge uønskede hendelser, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

På sokkelen har det vært litt færre hendelser som kunne utviklet seg til store ulykker. Samtidig har det vært mange konstruksjonshendelser, særlig på flyttbare innretninger.

De to brannene i Equinors landanlegg er fortsatt under gransking. Selskapet har vedgått at sikkerheten ikke er der den skal være.

– Branner og andre alvorlige hendelser i 2020 viser at vi ikke er der vi skal være med sikkerhetsarbeidet vårt. Vi styrker derfor arbeidet ytterligere for å drive våre operasjoner med et enda høyere sikkerhetsnivå, sa konsernsjef Anders Opedal i februar.

– Det er alvorlig at risikoen for storulykker på landanlegg har økt, og at det samlede vedlikeholdsetterslepet i petroleumsnæringen er blitt større, sier han til NTB.

Han har det siste året hatt flere møter med Petroleumstilsynet, både om brannene på Melkøya og Tjeldbergodden og for å få vite mer om tilsynets kontroll med hvordan virksomhetene følger opp avvik og pålegg.

– Overfor tilsynet har jeg vært tydelig på at jeg forventer at de tar i bruk hele verktøykassa for å få gode og sikre forhold i petroleumsnæringen, understreker han.

– Sikkerhetskritisk vedlikehold på landanleggene er ikke akseptabelt, og vi forventer at operatørselskapene tar tak i dette og får på plass konkrete tiltak, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Hun merker seg dessuten en økning i antall personskader på faste installasjoner, spesielt innen vedlikehold og konstruksjon. 27 prosent av disse er ikke rapportert til Nav, ifølge Bakkerud.

– Vi har flere år på rad kritisert bransjen for dårlig rapportering av skader. Alle personskader som er meldepliktige, skal meldes til Nav. Det er helt nødvendig i forhold til eventuell yrkesskadeerstatning, sier hun.

I 2020 ble det registrert 191 rapporteringspliktige personskader på norsk sokkel, mot 234 året før. 25 av disse ble klassifisert som alvorlige i 2020, mot 33 i 2019. På landanleggene er det rapportert om ni alvorlige hendelser, mot sju i 2019.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) krever i en kommentar til Ptils rapport at næringen raskt må ta tak i problemene og jobbe systematisk med dem.

Også fagforbundet Industri Energi er svært bekymret over manglende vedlikehold.

(©NTB)

Flere nyheter: