reklame for Sheiken Bowling
Menu
HR-direktør Helga Stautland Onarheim i Helse Fonna er godt fornøyd med søkerlistene. FOTO Eirik Dankel, Helse Fonna

Mange vil jobbe i Helse Fonna

Helse Fonna opplever stor interesse og mange søkere til ledige jobber.

Av Egil M Solberg | 20.05.2020 13:43:05

Rekruttering: Helse Fonna har den siste tiden ansatt personer i flere leder- og mellomlederstillinger, og er nå i gang med prosessen i ansettelsen av ny administrasjonssjef, etter Ingebjørg Kismul som snart går av med pensjon.

Det meldte seg hele 26 søkere til denne stillingen, som trolig blir avklart i løpet av neste uke.

Administrasjonssjefen sitt ansvarsområde inkluderer overordnede administrative oppgaver knyttet til foretaksledelsen og vil ha en sentral rolle i arbeidet med å utvikle foretaket.

Administrasjonssjefen har administrerende direktør som sin nærmeste overordnede og vil være en del av toppledergruppa i Helse Fonna.

Mange gode søkere

Det har også vært mange og gode søkere til flere andre stillinger som har vært utlyst den siste tiden.

Blant annet var det 22 søkere til stillingen som seksjonsleder for HMS/bedriftshelsetjenesten. Her er Åsa Eldøy (45) fra Stord ansatt, og hun begynner i jobben 1. juni.

Til stillingen som Frivilligkoordinator, som er ei ny stilling i Helse Fonna, kom det hele 52 søknader. Til slutt falt valget på Kitty Fremmersvik (49) fra Kopervik.

Det var også gode søkere til klinikkdirektørstillingene tidligere i vår, som enda med at Anne-Beth Njærheim (55) fra Bømlo blir ny klinikkdirektør for somatikk Stord, og Kjersti Tollaksen (54) fra Haugesund/Bokn får jobben som klinikkdirektør kirurgisk avd. i Haugesund på permanent basis.

God fornøyd med søkerlistene

HR-direktør Helga Stautland Onarheim i Helse Fonna er godt fornøyd med søkerlistene, og hun er glad for at Helse Fonna er en attraktiv arbeidsgiver.

HR-direktøren tror det ligger flere årsaker bak, men koronasituasjonen gjør at helsevesenet har blitt vist fram på en positiv måte, og at mange nok ser seg om etter trygge jobber i det offentlige.

– Helsevesenet står i frontlinja i møte med pandemien, og det viktige arbeidet medarbeidere i helse- og omsorgssektoren gjør inspirerer mange. Pandemien har vist hvor samfunnskritisk viktige helseprofesjonene er, og det er snakk om meningsfylt arbeid.

– Flere av søkerne har uttalt at helsevesenet utfører et viktig samfunnsoppdrag som de ønsker å ta del i. Ellers håper jeg jo at Helse Fonna har et godt omdømme, og det er en god og interessant arbeidsplass. Og ikke minst, så er det en stor og kompleks organisasjon, med høy kompetanse og stor bredde i oppgaver, sier Onarheim.

Hun viser også til at det denne våren har vært stor økning i tallet på søkere til helsefaglige yrker.

Hver fjerde søker har helsefag som førstevalg, og det er 5,8 prosent flere søkere til sykepleierutdanningene i forhold til i fjor, og hele 16,7 prosent flere ønsker å komme inn på legestudiet.

KILDE: Helse Fonna

Flere nyheter: