reklame for Sheiken Bowling
Menu
Regjeringen vil gjøre det lovlig for kommunene på heise prideflagget. Foto: Pixabay

Mange protester på endringer i flaggloven

Over 1.000 protester mot endringen i flaggloven.

Av Egil M Solberg | 06.09.2020 20:52:59

Flaggloven: Hundrevis av privatpersoner har benyttet muligheten til å protestere i høringen om endringer i flaggloven.

En opptelling NTB har gjort, viser at det alt i alt er komme inn 1.044 innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i saken, som ble avsluttet 31. august. Av disse er 980 fra privatpersoner.

Den kristne avisa Norge I dag, som har gjennomgått høringsinnspillene, melder at de aller fleste som har deltatt, ønsker å beholde dagens flagglov.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har tidligere varslet at han ønsker å utvide loven slik at kommunene i større grad får bestemme selv.

Han mener kommunene eksempelvis må få heise regnbueflagget for å markere pride.

Flere nyheter: