Menu
FOTO: Shutterstock/Tryg Forsikring

Mange lader batteriene på natten – farlig

I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring svarer 2 av 10 at de lader mer om natta nå enn før på grunn av de høye strømprisene. Nå advarer forsikringselskapet.

Av Egil M Solberg | 22.09.2022 10:46:13

Lading: I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring svarer 2 av 10 at de lader mer om natta nå enn før på grunn av de høye strømprisene, og størst er økningen blant de yngste voksne.

– Dette er en uheldig trend, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Undersøkelsen gjelder lading av elbil, elsykkel eller elsparkesykkel.

– Vi ser at de høye strømprisene gir atferd som øker risiko for skader, og det bekymrer oss, sier Ole Irgens. Han advarer mot lading av elsykkel og elsparkesykkel om natten, siden det har vært flere branntilløp ved slik lading.

Uheldig at strømmen er billigere om natten

Strømprisene er ofte lavere om natten, i tillegg har vi en nettleie hvor prisen beregnes ut fra den timen du har høyest samlet forbruk hver måned. Dermed motiveres folk til å spre forbruket over døgnet.

– Dette er uheldig. Så lenge det er billigere å lade om natten, vil folk fortsette å lade om natten, noe vi selvsagt fraråder, sier Ole Johan Ingebrigtsen ved Nordhordland og Gulen interkommunale brannforebyggende avdeling.

Han oppfordrer alle som lader om natten til å innføre noen grunnleggende tiltak.

– Alle rom hvor du lader bør være utstyrt med seriekoblede røykvarslere. Dette gjelder naturligvis også vaskerom og garasje. Alle soverom bør også ha egen røykvarsler slik at man våkne dersom noe skulle skje. I tillegg bør du være påpasselig med at utstyret du lader ikke er i kontakt med brennbart materiale, sier Ingebrigtsen.

Flest i Vestland og Agder

I spørreundersøkelsen, som er gjennomført av YouGov i september, er det store regionale forskjeller, mye basert på hvor i landet det har vært høye strømpriser lenge.

– Jo dyrere strøm, jo flere lader om natten. Det er tydelig. Vestland har høyest andel som svarer at de lader mer om natten med 33 prosent, tett fulgt av Agder og Rogaland med 26 prosent, mens kun 4 prosent svarer det samme i Troms og Finnmark der strømprisen har vært mye lavere lenge. Aldersmessig finner en høyest andel i gruppen 18-29 år, og i familier med yngre barn, sier Irgens.

«Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 07. – 12.09.22 gjennomført til sammen 965 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år».

Flere nyheter: