reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Gravide er ikke spesielt utsatt for koronaviruset og covid-19, men det bør tas føre-var hensyn, ifølge helsemyndighetene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mange gravide bekymret for koronasmitte

Mange gravide er engstelige for å bli eksponert for koronavirus, og mange arbeidsgivere er usikre på hvilke tiltak som bør settes i verk.

Av NTB | 15.04.2020 14:47:47

Sosiale forhold: Det opplyser Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) i sin rådgivingstjeneste for gravide i arbeid. Tjenesten får i disse dager mange henvendelser om eksponering, risiko og råd om tilrettelegging for denne gruppen.

Ifølge Folkehelseinstituttet er gravide ikke spesielt utsatt for covid 19-sykdommen, og de er dermed ikke innlemmet i risikogruppen. Men ettersom kunnskapsgrunnlaget er svært tynt, vektlegges føre-var tenkning.

– Det er i dag en nærmest total mangel på kunnskap om følger av covid-19 i svangerskap, påpeker Stami i sin anbefaling.

Videre anbefales det at tilrettelegging på arbeidsplassen generelt skal skje i samarbeid mellom kvinnen, leder og bedriftshelsetjenesten.

Alle gravide bør tidligst mulig få tilbud om en slik individuell trepartssamtale hvor man går detaljert gjennom arbeidsoppgaver, vurderer risiko forbundet med oppgavene og eventuelle muligheter for tilrettelegging eller omplassering, ifølge Stami.

I Sverige anses det ikke behov for en føre-var vurdering, mens i Danmark legges føre-var tenkning til grunn, og kvinner anses i to uker etter fødsel som en risikogruppe på linje med eldre og kronisk syke. Også i Storbritannia er gravide definert i risikogruppa, ut fra et føre-var hensyn.

Stami gir likevel en tydelig anbefaling om at gravide ikke skal delta i pleie og behandling av covid-19-smittede pasienter.

Hvordan helsemyndighetene ser på gravides mulige risiko, varierer noe mellom europeiske land.

(©NTB)

Flere nyheter: