Menu
Illustrasjonsbilde: Gettyimages

Mange er syke med «svineinfluensa»

Det er Influensa A (H1N1) som nå rammer stadig flere på Haugalandet og i Sunnhordland. Dette er viruset som utgjorde pandemien i 2009 og da ble kalt «svineinfluensa».

Av Egil M Solberg | 07.02.2019 14:07:59

Helse: Antall influensatilfeller er stadig økende, men fortsatt på et relativt lavt nivå. Andelen har imidlertid steget de siste par ukene.

Totalt økte andelen influensapositive fra 18,3 til 22,2 prosent i forrige uke, etter å ha holdt seg omtrent uforandret siden flere uker etter jul.

Fremdeles er det lav influensaaktivitet over hele landet..

Folkehelseinstituttet venter en ytterligere økning i tiden som kommer, spesielt i slutten av februar.

Flere nyheter: