Menu
Lovisenberg kirke ligger i Oslo. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB

Maks 50 personer på gudstjenester i kirker med benker

Kirker med benker og ikke fastmonterte seter kan maksimalt ha 50 personer til stede med de skjerpede koronakravene. Kirken vil ha dialog med myndighetene.

Av NTB | 05.11.2020 22:53:15

Religion og livssyn: Den norske kirke etterlyste torsdag en definisjon på hva regjeringen mente med begrepet «fastmonterte seter» da det ble innført et skille på arrangementer på 50 eller 200 personer. Spørsmålet var om kirkebenker var å anse som «fastmontert sete», skriver Vårt Land.

I et svar torsdag kveld svarer imidlertid regjeringen at kirkebenker eller sammenkoblede/ frittstående stolrekker ikke er å anse som fastmonterte, selv om de fastmontert i gulvet.

– Det betyr at i lokaler hvor det er benker, for eksempel kirker og idrettshaller, vil det kunne være maksimalt 50 personer og det må være minst 1 meter avstand mellom personene i setene i alle retninger, står det i redegjørelsen fra regjeringen.

– Jeg tror jeg vi må ta en dialog med myndighetene. Jeg synes ikke det er helt rimelig hvis vi bare kan være 50 i en kirke, men 200 i en kinosal, sier direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet til NTB torsdag kveld.

Blir tolkningen stående vil forskriften ramme kirkene og de lokale menighetene på mange måter. Blant annet kan kirker som er leid til julekonserter eller andre arrangementer før jul, bli berørt. Det samme kan gjelde lokale skolegudstjenester før jul. Torsdag kveld forbød mange kommuner kirker å holde gudstjenester ut november.

Til VG torsdag kveld sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad at kirkebenker likevel er å forstå som «fastmonterte».

– Ja, de er det hvis de er merket og hvis man har den nødvendige avstanden, så er det det, svarer Nakstad.

Den norske kirke har avventet å sende ut en oppdatert smitteveileder til det var klart hva som er definisjonen på fastmonterte seter. Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, sier torsdag kveld at hun vil vente og se til forskriften kommer fredag, men at hun den varslede bestemmelsen ser ut til å være mer tilpasset kultursektoren enn trossamfunnene.

– Dette får konsekvenser for alt mulig, sier kirkedirektøren som etterlyser en dialog med lovgiver i forkant av slike prosesser.

(©NTB)

Flere nyheter: