Menu
EU-parlamentet stemte onsdag ned et forslag om å innlemme transport- og byggenæringen i EUs kvotehandelsystem. Også andre verdensdeler sliter med klimagassutslipp, som her i Kina. Illustrasjonsfoto: Sam McNeil / AP / NTB

Mageplask for klimaforslag i EU-parlamentet

Et forslag om å revidere systemet for kjøp og salg av klimakvoter ble til stor overraskelse stemt ned i EU-parlamentet onsdag.

Av NTB | 08.06.2022 16:46:06

Vær: Forslaget ble avvist med 340 mot 265 stemmer. Dermed må hele endringen av kvotehandelen forhandles om på nytt i EU-parlamentets miljøkomité.

– Dette er en dårlig dag for EU-parlamentet. Det er en skam, sa den tyske kristendemokraten Peter Liese, som har ledet forhandlingene om reformen.

Venstresiden beskyldte på sin side høyresiden for å vanne ut kvotehandelreformen.

– Du kan ikke søke støtte fra ytre høyre for å senke ambisjonsnivået for så å klage når vi stemmer med dem. Du må være konsistent, sa lederen for sosialistgruppen, Iratxe Garcia.

Forslaget er en viktig brikke i EU-kommisjonens storstilte klimapakke «Fit for 55» fra i fjor sommer.

Klimapakken tar mål av seg å kutte utslippene av skadelige drivhusgasser med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Disse avstemmingene ble utsatt fordi forslagene henger sammen med forslaget om kvotehandel.

Derimot skal det fortsatt stemmes over hvor mye hvert enkelt land skal kutte sine utslipp innen de områdene som ikke er omfattet av kvotehandelsystemet.

Forslaget fastsatte at bedrifter må betale for klimagassutslipp fra sine bygninger og kjøretøy innen 2030. Den la også opp til en reduksjon på 63 prosent i utslippene fra sektorer underlagt det europeiske karbonmarkedet innen 2030 sammenlignet med 2005.

Uttalelsene ble fulgt av en krass ordveksling der konservative parlamentarikere anklaget de grønne og sosialistene for å gå sammen med ytre høyre for å felle forslaget.

Klimaforslaget som onsdag ble nedstemt gikk ut på å innlemme transport- og byggenæringen i EUs kvotehandelsystem (ETS) slik at også disse sektorene må kjøpe kvoter for utslipp av klimagasser.

EU-parlamentet skulle også stemt over en rekke andre klimaforslag onsdag, blant annet knyttet til innføringen av et sosialt klimafond og den såkalte karbongrensejusteringsmekanismen (CBAM).

Det var i midten av mai at EU-parlamentets miljøkomité etter lange forhandlinger samlet seg om forslaget om å utvide EUs kvotehandelssystem.

(©NTB)

Flere nyheter: