reklame
Menu
Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Må ut med 314.500 kroner etter vindkraft-oppgjør

13 grunneierne fikk ikke medhold i at anleggsarbeidet til et vindkraftprosjekt i Tysvær skulle stanses. Nå må de ut med 314.500 kroner i saksomkostninger.

Av Egil M Solberg | 05.08.2020 14:53:50

Domstol: Haugaland tingrett ga ikke 13 grunneierne medhold i at anleggsarbeidene i forbindelse med bygging av Tysvær Vindpark må stoppes fram til ekspropriasjonsskjønn for kraftlinjearealet er avholdt, skriver Haugesunds avis.

Grunneiernes må i stedet punge ut med saksomkostninger på 314.500 kroner, i tillegg til egne advokatutgifter.

– Grunneierne har vært fortløpende orientert om fremdriften i prosjektet. Det fremstår svært påfallende for retten at de ikke har fremmet denne innsigelsen tidligere, skriver tingrettsdommer Helga Hågenvik i kjennelsen.

Advokat Kåre Vierdal, som representerer grunneierne, sier i en kommentar til avisa at avgjørelsen både er skuffende og overraskende.

– Grunneierne har hele tiden protestert mot alle inngrep på sine eiendommer, sier Vierdal.

Grunneierne har ikke tatt stilling til om kjennelsen skal ankes, skriver avisa.

Flere nyheter: