powergym
Menu
Stavanger politikammer
Stavanger politistasjon

Må til Stavanger for å få hjelp

Alle landets politidistrikt får et eget kontor for voldsofre. For oss betyr det at man må til Stavanger for å søke hjelp.

Av admin | 12.10.2016 05:52:03

Offeromsorgskontorene skal gi voldsofre hjelp til å takle fysiske og psykiske plager samt anstrengelsene en straffesak innebærer.

– Dagens ordninger har ikke fungert helt optimalt, og har ikke nådd ut til alle de som trenger hjelp etter en traumatisk voldsepisode, sier Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson, Ulf Leirstein til NRK.

Det som i dag heter Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre er lite kjent, dårlig koordinert og har lav bemanning og begrenset åpningstid, mener Leirstein til kanalen.