Menu
Denne oversikter fra Statnett viser at strømeksporten fortsatt er stor. Skjermbilde fra Statnett.

Må stenge dørene på grunn av strømprisen

Stadig flere butikker må stenge dørene på Sørvestlandet grunnet de høye strømprisene. Området opplever dobbel pris av Bergen og Oslo og 400 ganger strømprisen i Midt- og Nord-Norge.

Av Egil M Solberg | 01.08.2022 19:15:55

Strømpriser: Utenlandskablene og strøm til installasjoner i Nordsjøen går fra Sørvestlandet.

Med energimangel i Europa blir etterspørselen stor og kraftselskapene benytter muligheten for å selge strøm til høyest mulig priser.

Dette har pågått så lenge at fyllingsgraden begynner å bli svært lav. Når det i tillegg har vært mindre nedbør enn normalt de siste månedene, får vi nå en strømkrise.

Ironisk nok er det også Vestlandet og Sørlandet som produserer mest kraft her i landet. Men det hjelper lite når strømmen selges til utlandet.

LES OGSÅ: – Strømpolitikk som ofrer lokalt næringsliv

Regjeringens løsning er å be kraftselskapene holde igjen, slik at strømprisene øker ytterligere og etterspørselen synker. På den måten reduseres salget av strøm til utlandet og vannmagasinene kan få høyere fyllingsgrad igjen.

Denne strategien ofrer imidlertid små og mellomstore bedrifter på Sørvestlandet. Større bedrifter har fastprisavtaler på strøm og private husholdninger har alle en støtteordning. Resten av næringslivet trues nå med nedleggelser og konkurs. Det er konsekvensen av regjerings politikk.

Stenger på Vågslid

De høye strømprisene har satt kroken på døra for den lille fjellbutikken ved Arbuvollen på Vågslid, melder Haugesunds avis.

Butikken har vært populær blant hyttefolket i området i lang tid. Etter sommeren stenger den dørene, skriver avisa.

Nyheten angående nedleggelsen av butikken ble annonsert på Arbuvollen Fjellbutikk sin Facebook-side forrige uke.

Flere nyheter: