Menu

Må øke bomavgiftene dramatisk

Skal folk overbevises om å benytte kollektivtransport eller bruke sykkel eller gå, må bomavgiftene økes dramatisk. Det konkluderer en ny rapport.

Av Egil M Solberg | 06.01.2018 11:21:02

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen gjennomført utredninger i åtte byområder.

Konklusjonen er den samme i alle områdene. Skal folk slutte å bruke egen bil, må bomavgiftene øke dramatisk.

Arbeidet har skjedd i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og Jernbanedirektoratet. Også Fylkesmannen har fulgt arbeidet.

I byutredningene er det belyst hvilke virkemidler som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, også kalt nullvekstmålet.

Flere nyheter: