powergym
Menu
Jan Tore Sanner. FOTO: Høyre / Flickr
Jan Tore Sanner (H) kan bli redningsmannen for omkjøringsvei på Karmøy. FOTO: Høyre/Flickr

Må ha hjelp fra minister

Ordfører Jarle Nilsen (Ap) i Karmøy, må nå be Kommunal- og moderniseringsministeren Jan Tore Sanner (H) om hjelp til å få bygget omkjøringsvei fra Åkra sør til Veakrossen.

Av Egil M Solberg | 06.01.2016 22:24:13

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa (tidligere SP), mente at det ikke ble vist til nye momenter i saken som tilsier at departementets vedtak fra 2012 kunne settes til side.

Fylkesmannen mener veien vil resultere i betydelige inngrep i natur- og kulturlandskapet, og at den er i sterk konflikt med viktige nasjonale og regionale jordverninteresser, samt at det er heller ikke er trafikkmessig behov for omkjøringsveien.

– Det er et stort flertall for å få etablert omkjøringsveien, og vi vil nå sende saken til departementet. Det vil skje i neste uke, sier Nilsen til Haugesunds Avis.