Menu
FOTO: Statens Vegvesen

Lyssignalene ved bomstasjonene forsvinner

Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes samtidig 6. april i år.

Av Egil M Solberg | 13.03.2019 12:41:13

Bomstasjoner: Det er flere årsaker til at lyssignalene nå tas ned. Først og fremst koster det mye penger å etablere og drifte lysene, såkalte kvitteringslys for passeringer, som står plassert foran hver bomstasjon i hele landet.

I tillegg er det usikkert hvor stor nytte trafikantene har av lyssignalene.

– Vi har besluttet at alle lyssignal i bomstasjoner skal fjernes, opplyser Egil Aasheim som leder Kontor for AutoPASS i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Han sier videre at dette er ett av flere tiltak i forbindelse med gjennomføringen av bompengereformen, der det er ønskelig å forenkle innkrevingen av bompenger for å få til mer effektiv drift.

Lysene skal slukkes ved samtlige bomstasjoner 6. april 2019.

– Vi regner imidlertid med at det vil ta noe tid før vi får fjernet alle lysstolpene i hele landet, men vi vil sørge for at dette skjer så snart det er praktisk mulig, opplyser Aasheim.

Det blir heretter ikke satt opp lysstolper på nye anlegg.

Flere nyheter: