Menu
Penger fra kompensasjonsordningen kulturdepartementet har opprettet for idretten og frivilligheten utbetales fredag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Lotteritilsynet utbetaler 118 millioner Raja-kroner, 345 søknader avslått

1519 søkere får utbetalt over 118 millioner kroner fra regjeringens kompensasjonsordning til idretten og frivilligheten fredag. 386 søknader behandles fortsatt.

Av NTB | 08.05.2020 10:17:54

Sport: Fredag gjør Lotteri- og stiftelsestilsynet de første utbetalingene til idrettsarrangører som har søkt om kompensasjon for inntektsbortfall under viruskrisen.

Totalt utbetales det over 118 millioner. Samtidig er mange søknader fortsatt under behandling.

– Noen søknader vil vi bruke mer tid på, uten at det ligger noe dramatikk i det. Det kan for eksempel være fordi søknadsbeløpet er stort, sier tilsynets direktør Atle Hamar.

«Det er også en del som har fått avslag fordi de har søkt om å få kompensert andre inntektstap enn tapt billettinntekt og deltakeravgift», heter det fra tilsynet.

De to desidert største søknadene står Norges Ishockeyforbund og Norges Skiforbund for. De har bedt om å få kompensert henholdsvis 24,4 og 23 millioner kroner. Begge søknadene er fortsatt under behandling.

Den største søknaden som så langt er innvilget kom fra idrettslaget Sverre i Levanger. Den er på 818.936 kroner.

Kulturdepartementet har satt av 700 millioner kroner til den delen av kompensasjonsordningen som Lotteritilsynet har administrert. Idretten og frivilligheten var tiltenkt 600 av disse, mens de resterende 100 millionene skulle gå til den frivillige delen av kulturen.

Da søknadsprosessen ble avsluttet 22. april var det søkt for «kun» 371 millioner. Idrettsarrangører sto for 264 av disse.

Ordningen det nå utbetales penger fra gjelder tapte inntekter i mars og april.

Kulturminister Abid Raja åpnet for at det kunne søkes om refusjon av tapte billettinntekter, deltakeravgifter og eventuelle merutgifter arrangørene måtte ha hatt. Samtidig måtte tapene beløpe seg til over 25.000 kroner.

I etterkant ble ordningen kritisert for ikke å favne bredt nok. Idrettspresident Berit Kjøll har i et intervju med NTB påpekt at den ikke omfattet kiosksalg, parkeringsavgifter og inntekter fra lokale sponsorer – som gir viktige økonomiske bidrag i idrettsbevegelsen.

Kulturministeren har varslet at han vil justere innretningen på ordningen, og at ny informasjon kommer senest under framleggingen av revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Det er ikke kjent når neste runden med utbetalinger fra Lotteritilsynet kommer. Tidligere denne uken fikk NTB opplyst at søknadene som gjenstår å behandle vil bli tatt «suksessivt» i tiden som kommer.

Av søknadene som er klare fikk 345 avslag. Et flertall av disse er under minstegrensen på 25.000 kroner. Samtidig fremgår det av Lotteritilsynets oversikt at Oslo Maraton AS er blant dem som har fått avslag. Søknaden var på 6,5 millioner.

Det er altså ikke alle som får svar på sine søknader fredag. Mange søknader er ennå ikke ferdigbehandlet. I og med at søknadsbeløpet ikke oversteg rammen for ordningen, har Lotteri- og stiftelsestilsynet likevel besluttet at utbetalingene kan gjøres i flere etapper.

(©NTB)

Flere nyheter: