Menu
Foto: Morten Holm / NTB

Lokalt idrettslag svindlet av kriminelle

Et idrettslag på indre Haugalandet er svindlet for 30.000 kroner.

Av Egil M Solberg | 05.08.2021 14:06:39

Svindel: Det er en kasserer i et idrettslag som er lurt til å overføre 30.000 kroner til en konto til svindlerne.

Nå advarer politiet mot såkalt direktørsvindel rettet mot frivillige organisasjoner, skriver Grannar.

Tidligere er det kommuner, fylker og større bedrifter som har vært utsatt for det man kaller direktørsvindel. Nå er det frivillige organisasjoner og lag som blir utsatt for svindelen.

Politiet er ifølge avisa kjent med to slike tilfeller mot organisasjoner i området. Den ene svindelen ble avslørt før pengene ble overført.

Pågripelser og beslag i svindelsak mot lag og foreninger

Tre personer er pågrepet for svindel mot foreninger over hele Norge. Politiet har tatt beslag i penger, og etterforsker flere saker knyttet til de tre siktede.

Pågripelser og beslag i svindelsak mot lag og foreninger

Nordland politidistrikt har de siste ukene samarbeidet med Sør-Vest politidistrikt og Oslo politidistrikt i etterforskning av to såkalte CEO-bedragerier, hvor lag og foreninger via epost er lurt til å utbetale til dels store summer til det de tror er betaling for utstyr.

Som følge av etterforskningen ble det 3. august gjennomført pågripelse av tre personer bosatt i Lofoten og Oslo. Det ble gjennomført ransaking på de ulike adressene, og gjennomført avhør.

En av foreningene som er fornærmet i disse sakene er Ganddal skolekorps (tidligere omtalt hos NRK Rogaland). Sammen med de involverte bankene har politiet klart å fryse pengesummer som tilsvarer beløpene foreningene er svindlet for.

Politiet har gjennom etterforskningen avdekket flere andre bedragerisaker i Norge som kan knyttes til samme avsender. Felles for sakene er at økonomiansvarlig i foreningene mottar epost fra leder om betaling av regning for innkjøpt utstyr.

Politiet er av den klare oppfatning av at dette er alvorlig organisert kriminalitet som rammer foreninger som er basert på frivillig innsats.

Politiet ber om at lag og foreninger er årvåkne og sjekker hvilken epost-adresse som er avsender ved henvendelser om utbetaling av penger. Det bør også innarbeides rutiner der man tar en telefon til den henvendelsen skal komme fra for å få bekreftet utbetalingen.

Flere nyheter: