fbpx
Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Lokalradioer mot Haugaland kraft

Lokalradioer på Vestlandet har gått sammen om en underskriftskampanje mot Haugaland kraft. Kraftselskapet er fra før politianmeldt for bedragerier, korrupsjon og grovt skadeverk i DAB-saken.

Av Egil M Solberg | 22.04.2019 22:39:30

Haugaland kraft-skandalen: Det er ikke bare lokalradioene som har reagert på disposisjoner i Haugaland kraft de siste årene. Formannskapet i Karmøy kommune sendte saken til kontrollutvalget med et enstemmig vedtak nylig. Eierskapsutvalget i kommunene skal også se nærmere på saken.

Fra før er saken under etterforsking i Sør-Vest politidistrikt og begjært som tilsynssak i Medietilsynet.

Nå har lokalradioene gått sammen i en felles protest ved en underskriftskampanje mot kraftselskapet.

Økonomisk støtte på flere millioner kroner som var øremerket de resurssvake lokalradioene, er siden 2016 omfordelt til FK Haugesund og Haugaland Kraft. Lokalradioene har måtte dekke kostnadene med å bygge ut DAB-nettet uten støtten de var tiltenkt.

Haugaland kraft deltok i en kampanje mot lokalradioene sammen med FK Haugesund og brukte sin pengemakt til å frarøve lokalradioene DAB-konsesjoner som den økonomiske støtten er tilknyttet.

Handlet uten godkjenning fra styret

Den fremkommer nå at den hemmelige avtalen mellom kraftselskapet og fotballklubben ikke var godkjent i kraftselskapets styre. Prosjektet er drevet med store økonomiske tap for Haugaland kraft i strid med vedtekter, formål og eierskapsmelding.

Det store spørsmålet nå er hvorfor Haugaland kraft bidro til å frata lokalradioene konsesjonene. Formålet med driften av kraftselskapet er å skape inntekter til kommunene, mens DAB-prosjektet alltid vil måtte drives med tap.

Tette personlige relasjoner mellom fotballklubben og kraftselskapet fremstår nå som bakgrunnen for den da hemmelige kampanjen mot lokalradioene. Medievirksomheten til FK Haugesund tapte mye penger og det fremstår nå som om Haugaland kraft har bidratt til et bedrageri av offentlige støttepenger i den hensikt å omfordele støtte fra lokalradioene over til fotballklubben.

Ufaglært arbeidskraft

Høsten 2017 etablerte Haugaland Kraft tre DAB-sendere som alle er montert i strid med forskriftene, slik at de støyer og ødelegger dekningen for andre kringkastere.

Det fremkommer nå også at kraftselskapet har benyttet ufaglært arbeidskraft i sin etablering av DAB-sendere.

Ulovlig offentlig støtte

Haugaland kraft kan også ha brutt loven ved gi ulovlig offentlig støtte og ved å drive med underskudd for å gi private aktører fordeler og på den måten endre den lokale konkurransesituasjonen.

LES OGSÅ: Haugaland kraft skal granskes etter bedragerianklager

Flere nyheter: