reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Avisene har tapt mest i annonseinntekter i krone og øre under koronapandemien, mens lokalradioene har tapt mest i prosent, viser tall fra Medietilsynet. FOTO: Produktbilde

Lokalradioene har tapt mest under koronakrisen

Landets lokalradioer har tapt knappe 33 prosent i inntekter i mars og fram til nå sammenlignet med samme tid i fjor. Avisene har et inntektsfall på 17 prosent.

Av NTB | 24.04.2020 12:17:48

Økonomi og næringsliv: Det viser tall fra Medietilsynet, som har samlet inn opplysninger om den driftsøkonomiske situasjonen i medievirksomhetene i etterkant av tiltakene som ble innført i midten av mars.

– De medievirksomhetene som har annonser som viktigste inntektskilde, taper naturlig nok mest, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Avisene taper samlet sett mest i kroner og øre med vel 500 millioner kroner, men har lavest fall i prosent, med cirka 17 prosent.

For nasjonale kringkastere er tapet på vel 18 prosent (rundt 360 millioner kroner), for lokalradioene rundt 33 prosent (knappe 14 millioner kroner) og fagtidsskriftene rundt 18 prosent (vel 50 millioner kroner).

– Det er klart at dette er dramatisk for mange medieaktører. Nå er det viktig å sikre at mediene klarer å opprettholde sine samfunnskritiske oppgaver under koronapandemien, og at de samtidig har et driftsgrunnlag videre framover, sier Velsand.

Medietilsynet anslår at medievirksomhetene samlet kan få rundt 10 millioner kroner for perioden mars-mai, men det er noe usikkerhet knyttet til tallene.

For de avisene som kan få slik kompensasjon, utgjør dette rundt 8 prosent av deres totale inntektsbortfall, for lokalradioen rundt 6 prosent.

Ingen fagtidsskrifter ser ut til å kvalifisere til kompensasjon.

Medietilsynet anslår at medievirksomhetenes inntektssvikt totalt ser ut til å bli på rundt 930 millioner kroner i perioden mars-mai i år, målt mot samme periode i 2019.

Medietilsynets gjennomgang viser også at de generelle kompensasjonsordningene for næringslivet får liten effekt for mediene. Forutsetningen for å få slik kompensasjon er at virksomheten har hatt et inntektsfall på minst 20 prosent i mars og 30 prosent i april og mai i år.

(©NTB)

Flere nyheter: