Menu
Både Ap og Sp ønsker å reversere domstolsreformen, men LO sier nei til en generell reversering av domstolsstrukturen. Foto: Berit Roald / NTB

LO vil ikke reversere domstolsreformen

LO vil ikke gå inn for en generell reversering av domstolsstrukturen. Det kommer fram i arbeidstakerorganisasjonens høringsuttalelse.

Av NTB | 21.04.2022 10:04:31

Kriminalitet og rettsvesen: I uttalelsen skriver LO at det er ulike syn på dette blant medlemmene, men at reiseveien er et moment som vektlegges av de lokale tillitsvalgte, skriver Rett 24.

Reformen innebærer at dommere fra tid til annen må belage seg på sette rett ved andre rettssteder innen samme rettskrets.

LO skriver at det for en rekke tingretter og jordskifteretter «opplyses at fleksibiliteten har økt», og at reformen har medført bedre ressursutnyttelse for både ansatte og brukere.

Organisasjonen mener at i deler av landet, med korte og enkle reiseveier, vil saksfordelingen for alle parter være enklere.

«For de fleste av disse rettskretsene ser ikke LO behov for å gjeninnføre tidligere struktur», skriver LO.

Domstolsreformen trådte i kraft 1. mai i 2021. Den innebærer at antall tingretter reduseres fra 60 til 23, og antallet jordskifteretter fra 34 til 19, men at antall rettssteder blir opprettholdt. Høringsfristen går ut tirsdag i neste uke.

(©NTB)

Flere nyheter: