reklame for Sheiken Bowling
Menu
Norsk vannkraftproduksjon bør økes, men det må insentiver til for å få investorene på gli. Nore I er et kraftverk som utnytter fallet mellom Tunhovdfjorden og Uvdalselva, som utgjør nedre vannspeil (Rødbergdammen) ved tettstedet Rødberg sentrum i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Kraftverket er heleid av Statkraft. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

LO og NHO ber regjeringen om tiltak for vannkraft i Norge

LO og NHO fronter et opprop der over 20 organisasjoner ber regjeringen om konkrete tiltak for å øke produksjonen av fornybar energi fra vannkraft i Norge.

Av NTB | 19.02.2020 04:31:11

Natur og miljø: – Økt produksjon av fornybar energi er avgjørende for å stoppe klimaendringene. Vannkraften er vår viktigste og mest fleksible fornybarkilde, men halvparten av produksjonen har rundet 50 år og nærmer seg teknisk levealder, heter det blant annet i brevet, som er undertegnet LO, NHO, Energi Norge, Bellona, Zero og en rekke andre organisasjoner.

– Det haster med å legge til rette for en videreutvikling av vannkraften, heter det videre i brevet.

– Dette er et effektivt virkemiddel for å få modernisert norske vannkraftverk, står det i brevet.

Grunnrenteskatt er en skatt på ekstra overskudd et selskap får gjennom å få en eksklusiv rett til å utnytte fellesskapets naturressurser. Kraftbransjen selv mener det er innretningen av dagens grunnrenteskatt som hindrer investeringer.

Brevet til regjeringen vil bli overlevert til finansministeren ved første mulighet og kommer i kjølvannet av at regjeringen kunngjorde at den legger bort forslagene fra kraftskatteutvalget om endringer av vannkraftskatten onsdag. Utvalgets forslag om å ta fra kommunene de direkte inntektene møtte kraftig motbør.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mener at vannkraftsbeskatningen fungerer godt slik den er utformet i dag.

– Utvalget har pekt på noen forbedringspunkter, men forslagene har ikke fått støtte i høringen. Dagens system oppfyller viktige krav til beskatning av en fellesressurs som gir grunnrente, og så vurderer vi innretningen på skattesystemet hvert år i statsbudsjettet, sier han i en kommentar til NTB.

Energi Norge skriver i en epost til NTB at de støtter regjeringens beslutning om å droppe skatteforslagene, men understreker at å legge bort forslagene overhodet ikke løser vannkraftens skatteproblem.

For å stimulere til mer vannkraftproduksjon i Norge og oppgradering av eksisterende anlegg, presenteres to konkrete tiltak. Regjeringen bes skjerme normal avkastning i det enkelte kraftverk fra grunnrenteskatt.

Det andre regjeringen bes gjøre, er å beholde ordninger som gir vertskommunene og -fylkene direkte inntekter fra vannkraften.

Kort etter kunngjøringen ba Jonas Gahr Støre (Ap) regjeringen sette i gang med å finne svaret kraftskatteutvalget skulle gi: Hvordan det skal bli lønnsomt å ruste opp kraftverkene.

(©NTB)

Flere nyheter: