Menu
I 2020 oppga 5,8 prosent av de spurte skoleelevene – 0,2 prosentpoeng færre enn i 2019 – at de ble mobbet minst 2–3 ganger i måneden. Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier ingen bør bli mobbet, men at det er et godt tegn at tallet går nedover. Foto: Berit Roald / NTB

Litt færre elever mobbes på skolen

5,8 prosent av elevene svarer i elevundersøkelsen at de ble mobbet på skolen 2–3 ganger i måneden eller mer i 2020. Det er 0,2 prosentpoeng færre enn i 2019.

Av NTB | 28.01.2021 08:23:00

Sosiale forhold: Det er elever fra 5. trinn og til og med videregående skole som svarer på elevundersøkelsen om hvordan de opplever skolehverdagen.

5,8 prosent av dem tilsvarer om lag 26.650 skoleelever.

– Jeg skulle ønske at ingen elever ble mobbet, fordi alle elever skal ha det bra på skolen. Vi har fortsatt en stor jobb foran oss for at alle skal ha et godt skolemiljø. Samtidig er det et godt tegn at tallet går nedover, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

– Det er også veldig bra at så mange elever svarer på undersøkelsen. Det gir oss god informasjon om hvordan elevene har det, og mulighet til å ta tak i utfordringer, sier hun videre.

Blant elevene som sier de blir mobbet minst 2–3 ganger i måneden, oppgir 3,7 prosent at de kun blir mobbet av medelever, 0,4 prosent sier at de kun blir mobbet av medelever på digitale flater, 0,9 prosent at det kun er voksne som står bak mobbingen, og 0,8 prosent at det er en kombinasjon av disse.

– Selv om mye av den digitale mobbingen skjer utenfor skoletiden, påvirker den hvordan elevene har det på skolen. Skolene har derfor et viktig ansvar for å hjelpe elever når de ikke har det bra. Dette siste året mange vært mer på nett, og vi må sørge for at elevene lærer om digital dømmekraft, som har fått økt fokus i de nye læreplanene, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Nesten 80 prosent svarte på undersøkelsen i 2020, en ny rekord.

2,2 prosent av elevene oppga at de ble mobbet digitalt i 2020, en oppgang fra 1,8 prosent i 2019. Økningen er på de laveste trinnene, og en del av den er gjennomført av noen som ikke er elever på skolen, eller av andre man ikke kjenner.

(©NTB)

Flere nyheter: