Menu
131.900 personer arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av juni. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Liten økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger

131.900 personer arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av juni. Det er 1.500 personer flere enn ved utgangen av mars.

Av NTB | 16.08.2021 10:22:12

Arbeidsliv: Tallet er også 13.500 flere enn i juni for et år siden, skriver Nav i en pressemelding mandag.

– I forrige kvartal så vi en kraftig økning i antall AAP-mottakere. I dette kvartalet har økningen vært vesentlig mindre. Det har trolig sammenheng med en bedring på arbeidsmarkedet. Høy arbeidsledighet fører generelt til flere mottakere av helserelaterte ytelser, og arbeidsledigheten var noe lavere i 2. kvartal enn i 1. kvartal, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

3,8 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok AAP i 2. kvartal 2021. Det er samme andel som ved utgangen av forrige kvartal.

I forbindelse med koronapandemien er stønadsperioden for de fleste mottakere av AAP forlenget med 6 måneder. De midlertidige reglene om forlengelse av arbeidsavklaringspengeperioden opphørte i første omgang 31. oktober 2020. Forlengelsene gjør at de fleste mottakere har fått forlenget perioden ut september.

(©NTB)

Flere nyheter: