Menu
Flere kvinner i Forsvaret opplever å bli trakassert i Forsvaret. Nå har Forsvaret inngått et samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å bedre forholdene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Likestillingsombudet skal lære militære å sette strek

Forsvaret har inngått et samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å få bukt med seksuell trakassering.

Av NTB | 04.03.2020 00:16:19

Sosiale forhold: LDO og Forsvaret undertegnet tirsdag en avtale som innebærer at Forsvaret blant annet skal ta i bruk kurs og metoder fra kampanjen settestrek, som også har vært brukt i utelivet.

Kampanjen lister opp seks tiltak for å forebygge å håndtere trakassering, med risikokartlegging, regler for oppførsel, lederansvar og håndtering som noen av dem.

– Det blir viktig at ledere på alle nivåer får systematisk opplæring av hvordan man skal forebygge seksuell trakassering, og at rutiner og retningslinjer er tilgjengelige og kommunisert til alle ansatte, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) beskrev den gang resultatene i undersøkelsen som nedslående.

– Forsvaret har en rekke risikofaktorer ved seg som gjør at de er særlig utsatt, sier hun og trekker fram tradisjonell mannskultur, arbeid i pressede situasjoner, og det at man er tett på hverandre som eksempler.

Hun peker også på en hierarkisk ordrekultur som skaper høy terskel for å si ifra.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er klar på at arbeidet må forankres i ledelsen og oppleves som forpliktende.

En undersøkelse av 8.800 ansatte i Forsvaret som ble presentert 8. mars i fjor, avdekket betydelige problemer med mobbing, trakassering og integrering av kvinner. To av fem kvinner oppga at de hadde fått støtende eller upassende kommentarer om at de ikke passet til å visse typer arbeidsoppgaver.

Nå berømmer Bjurstrøm Forsvaret for ha gjennomført undersøkelsen.

(©NTB)

Flere nyheter: