powergym
Menu

Like mange klager

Pasientombudet i Rogaland mottok 1096 klager fra pasienter i Rogaland i 2015.

Av admin | 04.03.2016 06:57:31

Tallet ligger på omtrent samme nivå som året før.

De aller fleste klagene går på behandling i sykehus, men pasientombudet i Rogaland mener det burde vært flere klager på kommunenes eldreomsorg.