reklame for smiaa
Menu
Mange behandlinger på norske sykehus ble utsatt da pandemien kom til Norge i vår. Dermed ble det lengre kø for spesialisthelsetjenester i sommer. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lengre ventetid for spesialisthelsetjenester i sommer

Ventetiden for spesialisthelsetjenester på norske sykehus var i perioden fra mai til ut august åtte dager lengre enn i samme periode i fjor.

Av NTB | 23.10.2020 11:08:03

Medisin og helse: Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.

Årsaken er at mange behandlinger ble utsatt da koronaviruset slo til i vår.

– Det er som ventet at vi ser en økning i ventetid i denne perioden. Fra mai begynte sykehusene å ta igjen pasientbehandling som ble utsatt i mars og april, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Regjeringen har i år gitt 6,6 milliarder kroner ekstra til sykehusene for å få bukt med kostnader knyttet til pandemien.

– I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen en styrking på 6,34 milliarder kroner til sykehusene. Dette inkluderer en insentivordning på 200 millioner kroner som skal stimulere sykehusene til å gjennomføre tiltak som reduserer ventetidene, sier Høie.

Samtidig gikk ventetiden for psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og rusbehandling ned med henholdsvis to dager, tre dager og én dag.

– Jeg er veldig glad for at prioriterte grupper som barn og unge med psykiske helseutfordringer og personer med rusproblematikk, ikke opplever økt ventetid som følge av pandemien, sier Høie.

(©NTB)

Flere nyheter: