powergym
Menu
Karmøy Rådhus FOTO: Kjell Bua
Karmøy Rådhus FOTO: Kjell Bua

Legevakt i fare

Legevakten på Åkra i fare. Rådmannen ønsker nå en ny vurdering av vedtaket om å opprettholde tilbudet.

Av admin | 12.10.2016 06:21:18

Karmøy har i dag en midlertidig ordning med delt legevakt, der Åkra tar seg av 30.000 innbyggere på Midt- og Sør-Karmøy.

Rådmannen frykter ifølge Haugesunds Avis at det fører til økt vaktbelastning for fastleger og problemer med å rekruttere leger til kommunen. Dette vil ifølge rådmannen skape problemer fram til en interkommunal legevakt trolig er på plass i 2020.

Saken kommer opp i kommunestyret i desember.