reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Et utvalg har fått i oppdrag å se på prioritering for koronavaksinering. Innen 1. desember skal regjeringen ta den endelige beslutningen om dette. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB

Leger mener koronautvalg gjør feil vaksineprioritering

Helsepersonell med høy risiko for å bli smittet og å smitte andre må prioriteres ved koronavaksinering, mener styret i foreningen for anestesileger.

Av NTB | 26.11.2020 03:23:02

Medisin og helse: I innlegget «Etikkeksperter på villspor» i Tidsskriftet for Den norske legeforening reagerer de seks medlemmene av styret i Norsk anestesiologisk forening kraftig på anbefalingene som et ekspertutvalg har kommet med, skriver Aftenposten.

– Vi ønsker at FHI tar en kikk på anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon og andre store internasjonale organisasjoner. Da får de anbefalingene tilbake på rett spor, sier styreleder Jon Laake til Aftenposten.

«Ekspertgruppens forslag strider mot vanlig praksis ved epidemier. Det vanlige er at helsepersonell i fremskutt posisjon (med høy risiko for selv å bli smittet og å smitte andre) gis førsteprioritet når befolkningen skal vaksineres», heter det i innlegget.

– Ekspertgruppen anbefalte at høyrisikogruppen skulle prioriteres før helsepersonell fordi helsepersonell, etter det vi vet, har lavere risiko for alvorlig sykdom og død.

Norheim understreker også at helsepersonell med økt risiko på grunn av alder eller underliggende sykdom også skal bli prioritert.

Utvalget, som var oppnevnt av Folkehelseinstituttet (FHI), har også sett på andre scenarioer. Ved utbredt smitte der man ikke har kontroll, bør helsearbeidere vaksineres først. Deretter kommer risikoutsatte og folk i kritiske samfunnsfunksjoner, heter det.

Utvalget tar også til orde for en geografisk prioritering siden smittepresset har vært større i noen regioner enn i andre.

– Områder med høyt smittepress er mer utsatt for en overbelastet helsetjeneste, smitteverntiltakene er strengest og mest tyngende i slike områder, og en vaksine vil gjøre størst nytte for seg der smitten er størst, heter det i rapporten.

Utvalget mener risikoutsatte, gamle og syke må stå aller først i køen ved vaksinering ved et scenario der myndighetene i store trekk har kontroll med smittespredningen.

Ole Frithjof Norheim, medlem av ekspertgruppen, kommenterer overfor Aftenposten prioriteringen slik:

Det er regjeringen som tar den endelige beslutningen om prioritering av vaksinedosene. Dette skal være klart innen 1. desember.

(©NTB)

Flere nyheter: