Menu
Legemiddelverket har mottatt 391 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinering. Foto: Marit Hommedal / NTB

Vil ikke endre vaksinereglene etter bivirkninger

Legemiddelverket har behandlet 150 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinering. Meldingene gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger.

Av NTB | 28.01.2021 16:08:42

Medisin og helse: Statens legemiddelverk har totalt mottatt 391 meldinger om mistenkte bivirkninger. 150 av dem er behandlet. 58 meldinger er klassifisert som alvorlige, mens de øvrige 92 klassifiseres som lite alvorlige.

– Det er ingen nye signaler om uventede eller alvorlige bivirkninger knyttet til koronavaksinene som nå er i bruk, opplyser Legemiddelverket.

Legemiddelverket forsikrer at selv om en mistenkt bivirkning er meldt, betyr det ikke nødvendig at den er forårsaket av vaksinen. Bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon overvåkes og følges opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS).

– I Norge har helsepersonell lav terskel for å melde fra ved mistanke om bivirkninger og hendelser som skjer i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon. Det er vi glade for. Vi styrker nå bemanningen slik at vi får større kapasitet til å håndtere bivirkningsmeldingene, sier overlege Sigurd Hortemo.

Bivirkninger kan komme i form av smerte på injeksjonsstedet, samt mer generelle bivirkninger som trøtthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger og leddsmerter.

(©NTB)

Flere nyheter: