Menu
Legemiddelverket har fått inn 9.200 meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksinering. 4.664 av disse er behandlet, og 479 av dem regnes som alvorlige. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Legemiddelverket: 479 meldinger om alvorlige bivirkninger

Legemiddelverket har mottatt 9.200 meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksinering. 4.664 av dem er behandlet, og 479 klassifiseres som alvorlige.

Av NTB | 25.03.2021 17:23:26

Medisin og helse: I alt 4.185 meldinger om bivirkninger klassifiseres som lite alvorlige.

De fleste av disse gjelder vanlige og forventede bivirkninger, eksempelvis smerte rundt stikkstedet, hodepine, feber, tretthet, kvalme og smerter i kroppen.

I Norge er det per 23. mars meldt om tre slike dødsfall. Det er også meldt om to tilfeller som ikke har endt med dødsfall. Legemiddelverket mener at det er sannsynlig sammenheng med vaksinen, men legger til at det trengs mer forskning for å avklare hva som utløser tilstanden.

Det er også meldt om to dødsfall etter hjerneblødning uten blodpropp og ett dødsfall i forbindelse med forverring av tidligere sykdom etter vaksinering mot covid-19.

Det ventes en ny vurdering om vaksinering med AstraZeneca i Norge fredag.

Kriteriene er om hendelsen har medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold, vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne, livstruende sykdom eller død, fosterskader eller medfødte misdannelser eller om hendelsen «regnes som en medisinsk viktig hendelse».

Det er så langt behandlet 347 meldinger som oppfyller kriteriene over, men som ikke har endt i dødsfall, skriver Legemiddelverket.

– Det hyppigste bivirkningene for alvorlige meldinger er hovedsakelig de samme som vi ser for lite alvorlige meldinger, som feber, nedsatt allmenntilstand, tungpustethet, muskelsmerter, oppkast, diaré og utmattelse, heter det videre.

Folkehelseinstituttet har satt vaksinering med vaksinen til AstraZeneca på pause etter tilfeller av blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater hos folk som hadde fått vaksinen. WHO og EUs legemiddeltilsyn EMA har imidlertid gitt vaksinen grønt lys.

I rapporten skriver Legemiddelverket at hendelsene etter vaksinering klassifiseres som alvorlige etter fem kriterier.

Flere nyheter: