Menu
NAV direktør i Rogaland. Merethe P. Haftorsen. FOTO: NAV Rogaland

Ledigheten mot et rekordlavt nivå

– Vi må tilbake til desember 2008 for å finne lavere ledighet enn det Rogaland har nå, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Av Egil M Solberg | 03.06.2022 10:08:27

Arbeidsmarked: 7 353 personer er registrert som arbeidssøkere i Rogaland ved utgangen av mai. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Antallet arbeidssøkere er redusert med 662 personer den siste måneden.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Antallet delvis ledige er 2 095 personer og utgjør 0,8 prosent.

– Vi nærmer oss et rekordlavt nivå på ledigheten i Rogaland. Den siste måneden har det vært markant nedgang både for helt ledige og delvis ledige, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

4 044 personer er helt uten arbeid. Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. På Landsbasis er andelen den samme.

– Mange bransjer jobber intenst for å skaffe seg nye medarbeidere. Derfor blir det stadig færre som står helt uten arbeid. Samtidig er over halvparten langtidsledige. Det betyr at de har vært ledige lenger enn et halvt år, sier Haftorsen.

– Det viktigste arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter kan gjøre nå, er å se mulighetene hos personer som står utenfor arbeidsmarkedet av ulike grunner.

– Mange har en kompetanse som arbeidsgivere kan ta i bruk. Derfor må kanskje arbeidsgivere senke litt på kravene til kompetansen de etterspør. NAV har mange virkemidler som kan være med å støtte arbeidsgivere til å inkludere flere i arbeidslivet som trenger tilrettelegging, eller trenger å få tilført ny kompetanse for å begynne i jobb, sier Haftorsen.

Nedgang i alle yrkesgrupper

Alle yrkesgrupper hadde nedgang i ledigheten i mai. Industriarbeid, serviceyrker og annet arbeid og Reiseliv og transport er yrkesgruppene med flest helt ledige.

– Industriarbeid og reiseliv og transport er imidlertid yrkesgruppene som hadde størst nedgang. Begge ble redusert med 16 prosent, sier Haftorsen.

5 378 utlyste stillinger

Mai ble en ny måned med mange utlyste stillinger. Totalt ble det utlyst 5 378 stillinger offentlig. Det er på samme nivå som rekordåret i fjor. Desidert flest ledige stillinger var det innenfor helse, pleie og omsorg med 1 208 stillinger. Butikk- og salgsarbeid hadde 561 utlysninger, undervisning 459 og serviceyrker og annet arbeid 485.

– De offentlig utlyste stillingene gir et veldig godt bilde på hvilke bransjer som trenger flere folk. Vi vet også at mange virksomheter bruker andre kanaler for å rekruttere nye medarbeidere. Formell kompetanse er den største fellesnevneren for de aller fleste stillingene som er utlyst, sier Haftorsen.

Dette opplyser NAV Rogaland i en pressemelding.

Flere nyheter: