powergym
Menu

Ledigheten går ned i 2017

Statistisk sentralbyrå ser for seg at mindre fall i oljeinvesteringene, lave renter, ekspansiv finanspolitikk og økt vekst internasjonalt gradvis vil øke veksten i norsk økonomi framover.

Av admin | 02.06.2016 11:36:37

SSB anslår at litt høyere økonomisk vekst fremover bidrar til at
toppen i arbeidsledigheten trolig nås i løpet av året.

Vi vil trolig få et årsgjennomsnitt på 4,7 prosent av arbeidsstyrken.