Menu
Det er stor pågang for å søke om dagpenger hos Nav. Noen grupper er overrepresentert. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lavt utdannede kommer dårligst ut av ledighetskrisen

Alle grupper er berørt av den økonomiske krisen, men det er en overrepresentasjon av lavtlønnede og lavt utdannede blant nye ledige, viser en ny SSB-rapport.

Av NTB | 29.03.2020 13:17:05

Økonomi og næringsliv: Omkring 270.000 personer er blitt arbeidsledige etter koronautbruddet, de fleste i form av permitteringer, skriver Statistisk sentralbyrå.

En forskergruppe med deltakere fra Frischsenteret, SSB og Nav har analysert de nye søknadene om dagpenger i perioden 2. til 22. mars. De har funnet at det er en klar overrepresentasjon blant de nye søknadene av personer med lav utdanning, lav inntekt og en familiebakgrunn preget av svak inntekt.

Kvinner er mer utsatt for arbeidsledighet enn menn, yngre mer utsatt enn eldre og innvandrere mer enn øvrig befolkning. Det er også en konsentrasjon av ledighet i familier – det er større risiko for å miste jobben dersom ektefellen har mistet sin.

Ifølge forskerne har det nye permitteringsregelverket gjort at inntektsulikheten ikke har økt blant dem som hadde jobb da krisen begynte. Men forskerne advarer om at ulikheten vil øke dersom arbeidsledigheten blir langvarig.

(©NTB)

Flere nyheter: