Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Laveste andel helt ledige siden 2013

For første gang siden 2013 er det under to prosent helt arbeidsledige i Rogaland. På Haugalandet er det Haugesund som har høyest ledighet med 1,9 %.

Av Egil M Solberg | 01.04.2022 11:26:37

Arbeidsmarked: – Ledigheten i fylket er på et meget lavt nivå, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Vi må tilbake til september 2013 for å finne like lav andel helt arbeidsledige, viser de ferske månedstallene til NAV ved utgangen av mars. 4 853 personer står helt uten jobb i Rogaland, noe som utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er 437 færre sammenlignet med februar.

– Den store etterspørselen etter nye medarbeidere sørget for at ledigheten falt markant i mars. Utover året kan inflasjon, økte levekostnader for innbyggerne og krigen i Ukraina dempe etterspørselen. Men vi tror likevel at ledigheten vil stabilisere seg på et lavt nivå i tiden fremover, sier Merethe P. Haftorsen.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Antallet delvis ledige er 2 773 personer og utgjør 1,1 prosent av arbeidsstyrken.

– I forrige måned økte antallet delvis ledige blant annet fordi flere gikk fra å være helt ledige til å jobbe delvis. Nå ser vi en kraftig reduksjon både blant delvis ledige og helt ledige, noe som er med på å illustrere den store etterspørselen i flere deler av næringslivet og helsesektoren, sier Haftorsen.

Færre unge arbeidsledige

Nedgangen er størst innenfor aldersgruppen 20 til 24 år blant de helt ledige.

– 470 personer i denne aldersgruppen er helt ledige nå. Det er en nedgang på 17 prosent, og er en større reduksjon enn for de andre aldersgruppene, sier hun.

Flest ledige innen reiseliv og transport

Alle yrkesgrupper hadde nedgang i antallet ledige den siste måneden. Reiseliv og transport er fortsatt yrkesgruppen med høyest antall helt ledige i Rogaland. Likevel har antallet gått kraftig nedover i løpet av vinteren. Sammenlignet med januar i år, har antallet gått ned med 40 prosent.

– Fjerning av koronatiltakene tidligere i vinter har gjorde at mange vendte raskt tilbake til jobbene sine, sier Haftorsen.

Høyt antall ledige stillinger

5 458 ble utlyst offentlig i Rogaland i løpet av mars. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. Flest stillinger ble utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 1 450 stillinger. Reiseliv og transport (692), serviceyrker og annet arbeid (527), industriarbeid (454) og butikk- og salgsarbeid (424) er andre yrkesgrupper med høyt antall utlyste stillinger.

– Flere bransjer melder at de ikke får tak i nok folk. Årsaken er at de ikke finner folk med den rette kompetansen. De som står utenfor arbeidslivet i dag, trenger riktig kompetansepåfyll for å gjøre seg kvalifisert til de ledige stillingene. Stillingene som lyses ut har i stor grad en fellesnevner; det kreves formell utdanning for å være kvalifisert. En stor andel av de ledige er i dag ufaglærte, sier Haftorsen.

Tall fra NAV Rogaland

Flere nyheter: