Menu
Risikoen for å bli innlagt på sykehus på grunn av korona er lav for gravide, ifølge en sammenligning fra flere nordiske land. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Lav innleggelsesrisiko på grunn av korona for gravide

Risikoen for å havne på sykehus på grunn av koronasmitte er lav hos gravide i de nordiske landene, viser en ny nordisk sammenligning.

Av NTB | 27.04.2021 07:49:14

Sosiale forhold: Andelen per tusen fødsler som ble innlagt på sykehus med covid-19 i perioden er 0,4 i Danmark, Finland, Island og Norge. I de tre svenske regionene Stockholm, Skåne og Göteborg var andelen 3,8 per tusen.

Sammenligningen ble gjort i perioden mars til juni 2020, der 214 gravide med positiv koronatest som ble lagt inn på sykehus. Av disse ble 56 (26 prosent) innlagt på sykehus. 21 prosent av dem som ble innlagt, ble overvåket i intensivavdeling.

Blant kvinnene som ble innlagt på grunn av covid-19, var fedme og migrantbakgrunn hyppigere enn hos alle fødende i de samme landene i 2018.

Fødsel før svangerskapet hadde vart i 37 uker og forløsning med keisersnitt var hyppigere blant kvinner som var innlagt med korona, sammenlignet med alle fødsler. Det er ikke registrert dødfødsler eller dødsfall hos nyfødte, ifølge sammenligningen.

(©NTB)

Flere nyheter: