reklame for Sheiken Bowling
Menu
Helsedirektør Bjørn Guldvog og helsedirektoratet innfører nye retningslinjer for LAR. Foto: Javad Parsa / NTB

LAR-brukere skal få bestemme mer selv

Nye retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av rusavhengige åpner for økt brukermedvirkning og individuelle vurderinger.

Av NTB | 23.05.2022 12:16:00

Kriminalitet og rettsvesen: – Retningslinjene vi har hatt fram til nå er ti år gamle, og siden har det kommet ny kunnskap og brukerinnsikt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

De nye retningslinjene som publiseres mandag, vektlegger økt brukermedvirkning og økt grad av individuelle vurderinger for brukere. I tillegg skal flere legemidler, deriblant langtidsvirkende morfin, få slippe til i ordningen. Samtidig er fortsatt metadon og buprenorfin de foretrukne legemidlene.

– Man håper å sikre at flere kan få gode resultater i LAR, at det er en større grad av tillit mellom brukerne og helsetjenesten, og at vi benytter det kunnskapsgrunnlaget som er kommet de siste ti årene, sier Guldvog.

Retningslinjene åpner også for et lavterskeltilbud, som gjør at brukere kan oppsøke LAR uten å få en henvisning fra helsevesenet.

– Lavterskel-LAR kan være et bindeledd til andre hjelpetiltak, slik at rusavhengige kan stabiliseres i en periode for avklaring av om LAR eller andre former for behandling er best egnet, skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

– De nye retningslinjene legger til rette for å bygge tillit og dialog mellom pasient og behandler, framfor kontrolltiltak, sier hun.

Det er mer enn 8.000 mennesker som bruker LAR, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Videre demper man kontrollregimet som tidligere har vært til stede. Der det fortsatt er nødvendig vil man kunne benytte urinprøver som kontroll, men dialog og observasjon vil nå være det viktigste grunnlaget for valg av legemidler.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) håper de nye retningslinjene bidrar til at mennesker i LAR i større grad opplever å bli lyttet til.

(©NTB)

Flere nyheter: