Menu
Skjermbilde fra Sykkelkart.no

Lanserer sykkelkart for Haugesund

Nå foreligger et elektronisk sykkelkart for Sykkelbyen Haugesund-Karmøy. Dette er tilpasset bruk på din mobiltelefon. Herfra kan du finne veien, ladepunkter for elsykkel, pumpestasjoner, og mer.

Av Egil M Solberg | 24.06.2020 16:49:42

Sykkelkart: 115 km med mulige sykkelruter er registrert og merket av på kartet.

Tanken bak sykkelkartet er å vise muligheten for å sykle de kortere turene i hverdagen, opplyser Haugesund kommune.

Sykkelkartet viser mulige sykkelruter, snarveier og grønne ruter. Noen veier er tilrettelagt for sykling (sykkelvei med fortau, gang- og sykkelvei, sykkelfelt og turvei).

Andre ruter må sykles i blanda trafikk eller på fortau.

Det er også tatt med kategorier som ladepunkt for bysykler, pumpestasjoner og sykkelparkeringer.

Sykkelruter som er fysisk skiltet pr idag, er merket av med symboler i kartet med rutenummer.

Sykkelbyen tror at sykkelkartet kan bidra til at syklistene kan finne gode og raskere ruter til jobb, skole, fritidsaktiviteter og andre målpunkt.

Flere nyheter: