Menu
Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen Meek / NTB

Langt færre overnattinger på krisesentre i fjor

Færre personer oppsøkte et krisesenter på grunn av vold i nære relasjoner i fjor. Nedgangen var på nesten 15 prosent fra 2019.

Av NTB | 21.10.2021 09:22:24

Kriminalitet og rettsvesen: Det skjedde til tross for at landets 43 krisesentrene opprettholdt tjenestetilbudet under hele pandemien, ifølge SSB.

Antall dagbrukere ble redusert fra 2.637 til 2.212, en nedgang på 16 prosent.

Om lag 72 prosent av krisesentrene hadde en nedgang i antall overnattingsdøgn. Den største nedgangen hadde krisesentrene i Oslo og Fredrikstad, mens Helgeland og Romerike hadde den største økningen.

Kommunene betalte rundt 397 millioner kroner for å kunne tilrettelegge for et krisesentertilbud for sine innbyggere. På landsbasis utgjør det 74 kroner i snitt per innbygger.

(©NTB)

Flere nyheter: