Menu
Laila Anita Bertheussen under domsavsigelsen i Oslo tingrett i januar i år. Tegning: Esther Bjørneboe / Pool / NTB

Laila Anita Bertheussen får straffeutmålingen behandlet i lagmannsretten

Laila Anita Bertheussen får straffeutmålingen behandlet i lagmannsretten. Hun ble i januar dømt til ett år og åtte måneders fengsel for angrep på demokratiet.

Av NTB | 22.06.2021 09:53:48

Kriminalitet og rettsvesen: Lagmannsretten vil bare behandle anken for straffeutmålingen.

– Anken over straffutmålingen er henvist til ankeforhandling. De øvrige ankegrunner ble nektet fremmet, idet lagmannsretten enstemmig kom til at disse ankegrunnene klart ikke kunne føre fram og burde nektes fremme, skriver Borgarting lagmannsrett i sin begrunnelse.

– Ved behandlingen av straffutmålingsanken skal lagmannsretten legge tingrettens beskrivelse av de faktiske forholdene ved de straffbare handlingene til grunn, heter det videre i grunnlaget.

I Oslo tingrett ble Bertheussen dømt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Hun har nektet straffskyld og mener at påtalemyndigheten har tiltalt feil person for de omtalte forholdene.

Lagmannsrettens ankeutvalget kunne nekte å slippe anken gjennom hvis utvalget «klart» mente at «anken ikke vil føre fram».

(©NTB)

Flere nyheter: