Menu
Alle som befant seg på eller i umiddelbar nærhet av London Pub var potensielle mål under Oslo-skytingen 25. juni, mener Borgarting lagmannsrett. Foto: Geir Olsen / NTB

Lagmannsretten: 36 personer får likevel bistandsadvokat etter Oslo-skytingen

Ytterligere 36 personer skal ha bistandsadvokat etter masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni, fastslår Borgarting lagmannsrett.

Av NTB | 15.08.2022 13:40:43

Kriminalitet og rettsvesen: Lagmannsretten har behandlet 36 anker der Oslo tingrett hadde avslått begjæring om bistandsadvokat, og omgjort tingrettens avslag. I 35 av dem hadde vedkommende vært på eller nær London Pub. Lagmannsretten har også opphevet tingrettens avslag for én person som var på nabopuben Per på hjørnet under masseskytingen.

– Alle som befant seg på og i umiddelbar nærhet av utestedet London Pub var potensielle mål, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Ankedomstolen framholder at politiet mener at det var Pride og det skeive miljøet som var målet for handlingene den 25. juni. Det er ventet at et betydelig antall personer som må regnes som skadelidte, kommer til å fremme sivile krav.

– I lys av hva og hvem som antas å ha vært mål for handlingen, mente lagmannsretten at alle som mener å ha et sivilt krav i anledning saken, og som trenger bistand med å sette fram et slikt krav, bør få oppnevnt bistandsadvokat, skriver domstolen.

Flere nyheter: