Menu
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby prioritere lærere og barnehageansatte i vaksinekøen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Lærere og barnehageansatte skal prioriteres i vaksinekøen

Regjeringen prioriterer å vaksinere ansatte i skoler og barnehager, slik at fleste mulig er vaksinert før sommerferien er over. Utdanningsforbundet er lettet.

Av NTB | 22.06.2021 18:26:41

Utdanning: Kommunene kan prioritere den aktuelle gruppen etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Bakgrunnen for at de nå velger å prioritere gruppene er at vaksineringen av hele befolkningen tar lenger tid enn antatt, og at alle lærere derfor ikke ville vært beskyttet før skolene åpner igjen. Da måtte første vaksinedose vært satt senest tre uker før skolestart.

– Det er viktig at vi får en så tilnærmet normal og god start etter sommerferien som mulig. Barnehager, skoler og SFO planlegger for grønt nivå, med færre smitteverntiltak. Den forsinkede vaksineleveransen gjør at vi nå justerer prioriteringen for å sikre at flest mulig av de ansatte er beskyttet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Jeg er klar over at det kan føre til noe merarbeid for kommunene å omprioritere. Jeg håper likevel at mange vil se det som en god mulighet, og at de klarer å få det til på en god måte. Jeg vet at også mange kommuner ønsker å kunne trygge ansatte i skoler og barnehager før neste skoleår, sier Melby.

– Vi har flere ganger tatt opp lærernes plass i vaksinekøen med norske myndigheter. Inntil nå har beskjeden vært at det ikke har vært grunn til å prioritere oss, sier Handal.

– Nå kan lærere og ledere i skoler og barnehager gå sommeren i møte i visshet om at skole- og barnehageoppstart blir tryggere enn man kunne fryktet. Det er bra, sier Handal.

Blant annet sendte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommune et brev til FHI der han ba om å få lærere og andre i utsatte yrker fram i vaksinekøen.

Folkehelseinstituttets anbefaling har derimot til nå vært å ikke prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller personer med samfunnskritisk jobb fremfor andre. Dette har regjeringen valgt å følge.

Da regjeringen likevel valgte å prioritere stortingsrepresentantene og en rekke andre samfunnskritisk nøkkelpersonell i mai, tilspisset debatten seg. Flere stortingsrepresentanter valgte å avstå fra sin dose og sa de ønsket å gi den til en lærer.

Denne gruppa vil kunne prioriteres spesielt etter at alle risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinert, het det i det faglige rådet. Flere steder er man nå ferdig med disse gruppene.

FHI tok i rådet imidlertid forbehold om at dette bare skal gjelde ved stor smittespredning som gjør det vanskelig å ha skoler i normal drift.

– Dette vil kunne beskytte både lærere og annet pedagogisk personell, men også bidra til å opprettholde åpne skoler og barnehager og slik beskytte barns hverdag, skrev de.

Kommunene kan omdisponere inntil 10 prosent av vaksinene for å få dette til. Det er kommunen selv som skal vurdere om de vil omprioritere.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier i en kommentar til NTB at den nye vaksineprioriteringa er etterlengtet.

En eventuell prioritering av lærere og andre yrkesgrupper i vaksinekøen har vært en het potet de siste månedene.

I april i år åpnet riktignok FHI for at lærere og skoler kunne prioriteres for vaksinering ved stor smittespredning.

Flere nyheter: