powergym
Menu
Runar Skarstein

Lavere interesse for å låne penger

Interessen for å låne penger i norske banker har avtatt kraftig. Både private og bedrifter viser vesentlig lavere interesse for å stifte mer gjeld.

Av Egil M Solberg | 16.11.2015 18:20:34

Nye private lån er i gjennomsnitt ikke stort større nå enn typiske avdrag på løpende lån. I næringslivet er det også lav etterspørsel etter nye lån og kreditter.

– Låneetterspørselen er fallende. Noe skyldes avtakende aktivitet generelt, og noe skyldes nok større egenkapitalkrav, sier banksjef Runar Skarstein

Dette er en helt ny situasjon fordi bankene har opplevd utlånsvekst i mer enn 20 år.

– Oljeindustrien og utfordringene her har nok mye med dette å gjøre for vår del. Etter mange år med vekst, ser vi også en naturlig utflating, beroliger Skarstein.

Men han medgir at bransjen nå følger nøye med.

– Vi er spente på om dette kommer til å slå ut på folks forbruk og investeringslyst, sier Skarstein.