reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Stener Kvinnsland skal lede granskningskommisjonen om koronakrisen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kvinnsland skal lede granskningskommisjon om koronakrisen

Regjeringen oppnevnte fredag en granskningskommisjon for å kartlegge myndighetenes håndtering av koronakrisen. Professor Stener Kvinnsland skal lede arbeidet.

Av NTB | 24.04.2020 12:32:45

Medisin og helse: Han mener dette er det riktige tidspunktet å starte en granskning.

– Vi kan i mye større grad nå enn i ettertid vurdere hvordan dette har vært. Å bruke anledningen nå når man er midt oppe i det til å lære, synes jeg i utgangspunktet er en fin ting, sa han på pressekonferansen om koronasituasjonen fredag.

Kvinnsland er onkolog og har blant annet vært direktør ved Helse Bergen og styreleder ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Kommisjonen skal levere sitt arbeid ved utgangen av mars 2021.

– Vi har innført svært inngripende tiltak for å slå ned smittespredningen i Norge. Selv om vi fortsatt er i en fase med høy aktivitet for å bekjempe pandemien, mener vi det er viktig å sette i gang en evaluering slik at vi kan lære for fremtiden, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Da vi innførte tiltakene valgte vi å sette liv og helse først, og vi tok beslutningene under tidspress og med stor grad av usikkerhet om effekten av hvert enkelt tiltak, sier hun.

Solberg sier at det er et viktig prinsipp i alt beredskapsarbeid at alle hendelser skal evalueres.

– Denne krisen har så vidtgående konsekvenser, i alle deler av samfunnet vårt, at vi ser det som helt nødvendig med en ekstern gjennomgang som ser på hele bildet.

– Vi er positive til at mandatet er utvidet slik vi har vært opptatt av, sånn at det ikke er noen begrensning bakover i tid. Det er også viktig at utvalget skal se på forbedringer i både nasjonal og internasjonal beredskap og gjennomgå ansvarsforholdet mellom helsemyndighetene.

Solberg mener at det har aldri vært snakk om begrense mandatet bakover i tid.

– Det har alltid vært en forutsetning for regjeringen at beredskap, forberedelser og planverk skal undersøkes. Det har vi sammen med Stortinget tydeliggjort i mandatet.

Han sier SV har etterlyst flere kritiske stemmer til dagens organisering av helsevesenet, uten å bli hørt.

– Jeg frykter at viktige spørsmål knyttet til konsekvensene av mange år med markedstenkning i sykehusene ikke blir del av granskningen. SV mener det er svært viktig å se på hvordan vi kan styre og finansiere helsevesenet på en måte som legger til rette for bedre beredskap og mer langsiktighet, sier SV-lederen.

– Det er i krisetider demokratiet og rettssikkerheten settes på prøve. Dette har vi sett en rekke eksempler på, spesielt med koronaloven, men også med innskrenkninger av lokaldemokratiet og forsøk på å sette offentlighetsloven til side, sier han.

Kommisjonen skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021.

Kommisjonen skal få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av koronapandemien, opplyser regjeringen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at det er mange spørsmål som nå trenger et svar og synes det er bra at en granskningskommisjon skal kartlegge håndteringen.

SV-leder Audun Lysbakken sier til NTB at regjeringen ikke har lyttet godt nok til deres innspill, og at de vurderer å ta initiativ til en granskning i Stortingets regi, for eksempel gjennom kontrollkomiteen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er viktig at utvalget får beskjed om å granske konsekvensene for demokratiet.

Flere nyheter: