Menu
Den tiltalte kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus før domsavsigelsen mot den IS-tiltalte kvinnen i Oslo tingrett i mai i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kvinne fikk redusert straff for deltakelse i terrororganisasjonen IS

En 31 år gammel kvinne er dømt for deltakelse i IS, men Borgarting lagmannsrett har redusert straffen med ett år. Et flertall mente at hun delvis var et offer for menneskehandel mens hun var i Syria.

Av NTB | 06.04.2022 12:34:31

Kriminalitet og rettsvesen: Kvinnen reiste frivillig til Syria i 2013 for å bo sammen med sin norske ektemann, som var fremmedkriger i Nusrafronten, senere ISIL.

Etter at han døde i 2015 og kvinnen ikke hadde muligheter til å forlate Syria, mener imidlertid retten at kvinnen ikke lenger begikk et straffbart forhold, men befant seg i en tvangssituasjon.

– Ved den konkrete straffutmålingen la lagmannsretten blant annet vekt på at kvinnens rolle var mer beskjeden enn rollene til de som tidligere har vært domfelt for deltakelse i ISIL, skriver lagmannsretten.

I den omfattende dommen på 45 sider drøfter retten om kvinnen har brutt straffelovens bestemmelser om deltakelse i en terrororganisasjon, men at hun etter bestemmelsene om nødrett ikke lenger begikk straffbare handlinger etter at hennes første ektemann, norske Bastian Vasquez, ble drept i 2015.

Retten mener derimot at kvinnen fra da av var offer for menneskehandel.

– Flertallet mener dermed at det straffbare forholdet varte fra juni 2013 til april 2015, det vil si en periode på ett år og ti måneder, skriver lagmannsretten i dommen.

– Hun hadde ikke noen andre reelle muligheter enn å bli værende i området i den rollen hun hadde. Dette inkluderte å gifte seg igjen etter at første og andre ektemann døde. Så lenge hun ikke hadde mulighet til å forlate området, var det eneste måten å sikre eget liv og helse, slås det fast i dommen.

Sju år senere ble hun og barna berget ut av den beryktede al-Hol-leiren av norske myndigheter fordi hun opplyste at hennes tre år gamle sønn var alvorlig syk.

Fire dager etter at kvinnen satte sine bein på norsk jord for første gang på nesten sju år, trakk Frp seg ut av regjeringssamarbeidet.

Det var betydelig dissens mellom dommerne i saken. Et mindretall på to mente det straffbare forholdet var enda kortere enn flertallet og ville ha mildere straff, mens en av dommerne gikk inn for strengere straff.

I tingretten ble kvinnen dømt for deltakelse i IS i seks år, fra 2013 til 2019. Som 22-åring ble hun radikalisert og fløy til Syria for å slutte seg til Vasquez. Etter at han døde, ble kvinnen vært gift med to andre IS-tilknyttede menn.

Beslutningen om å hente kvinnen hjem vakte betydelig harme i Fremskrittspartiet – flere framstående representanter for partiet har helt fram til rettssaken begynte i starten av mars, sådd tvil om grunnlaget for å hente den lille familien hjem.

Flere nyheter: