Menu

Kvikkleire-rapport: Risikoen for kvikkleireskred er uakseptabelt høy

Gjerdrum-utvalget mener det ikke er mulig å eliminere all fare for kvikkleireskred, men at risikoen for skred nå er større enn det som kan aksepteres.

Av NTB | 28.03.2022 10:19:25

Ulykker og naturkatastrofer: – All fare for kvikkleireskred kan ikke elimineres, og det er derfor et spørsmål om hvilket risikonivå samfunnet er villig til å akseptere når det gjelder slike skred, står det i den ferske rapporten.

Den første delrapporten ble lagt fram i september 2021 og tok for seg årsakene til skredet som kostet ti mennesker livet i Gjerdrum i 2020.

Flere nyheter: