Menu
Boligkvarteret til Johan Sverdrup ved Kværner-verftet på Stord. (Foto: Kværner ASA)

Kværner og Aker Solutions slås sammen

Kværner ASA og Aker Solutions ASA har blitt enige om å fusjonere. De ansatte ved Kværner Stord tror sammenslåingen kan få store positive ringvirkninger for industrien.

Av Egil M Solberg | 17.07.2020 08:46:39

Næringsliv: Det fusjonerte selskapet skal fortsette som leverandørselskap innen olje, gass og energi.

– Ved å kombinere de to selskapene og deres ressurser, vil vi være i stand til å levere et mer komplett tilbud til energibransjen globalt, sier styreleder Leif-Arne Langøy i Kværner i en pressemelding.

Driftsdirektør Kjetel Digre i Aker BP blir konsernsjef i det nye selskapet.

Ifølge pressemeldingen vil det sammenslåtte selskapet ha rundt 15.000 ansatte hvor 8.000 av de er i Norge. I 2019 hadde selskapene en samlet inntekt på 38 milliarder norske kroner.

Gjennom fusjoneringen skal selskapene behandles som likeverdige parter.

– Vi synes dette er spennende, ikke minst i den tiden vi har vært i nå de siste månedene med koronapandemien og alt annet. Det betyr også at vi står sterkere, og er i stand til å møta de industrielle utfordringene i årene framover, sier Amram Hadida, klubbleder ved Kværner Stord, til Sunnhordland.

Som en del av avtalen om fusjonering har en også blitt enige om større kostnadskutt.

Kuttene vil innebære at det nye selskapet vil ha 1000 færre ansatte i forhold til i dag.

Flere nyheter: