Menu
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil orientere de parlamentariske lederne på Stortinget om strømstøtte mandag morgen. Vil ha da gjenta den samme filinformasjonen? Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kunnskapsløs kraftdebatt utløste kraftkrisen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) feilinformerte det norske folk på TV denne uken. Det samme skjedde fra forrige regjering under debatten om kraftkabler til utlandet og elektrifisering av sokkelen.

Av Egil M Solberg | 07.08.2022 05:05:37

Strømkrise: Vi har mistet forsyningssikkerheten vår for elektrisk kraft og det er små og mellomstore bedrifter i Sør-Norge som må ta den størsteparten av regningen.

De som vinner på dette er industrien i supermaktene Tyskland og England. Som en bonus får staten og kraftkommunene inn enorme ekstrainntekter. Derfor er de også interessert i å beholde ordningen som nå plyndrer det norske folk og næringsliv.

Hvem er det som egentlig styrer dette landet?

Politikken har ikke endret seg med Støre i regjering. Holdningen var den samme med Erna som statsminister. Kritikken for det uføre vi er er kommet opp i må derfor være bredere.

Så da må vi spør hvordan det er mulig å lure et flertall på stortinget gjentatte ganger til å gjøre vedtak som kommer storkapitalen i utlandet til gode, på bekostning av det norske folk.

Det som er overraskende er at Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) så sent som i sist uke, gjentok den samme feilinformasjonen vi er servert i flere år.

Hvordan skal vi løse problemene vi står overfor når politiske lederne fortsatt ikke har virkelighetsforståelse?

Statsministeren prøvde seg med setningen «vi er avhengige av utveksling med andre land. Vi kan ikke stenge oss ute fra det».

Men det kan vi faktisk. En oversikt fra NVE viser klart at vi aldri har vært avhengig av annet en billig norsk vannkraft. Det er energisamarbeidet ACER og økende eksport av strøm de siste årene som nå utløser krisen.

Med energisamarbeidet ACER er priser på annen energi, eksempelvis olje og gass, en vesentlig faktor for prisen på strøm. Dette ville ikke vært en faktor uten de nye utenlandskabler.

Selve med mindre strømeksport ville problemet vært unngått da kraftoverskuddet i landet ville vært bedre.

Det som har skjedd, er at etterspørselen har økt med høye olje- og gasspriser. Dermed har eksporten økt utover den kapasiteten vi har til å levere i Sør-Norge. Dermed får vi denne krisen.

Tilsiget i vannmagasinene var rekordhøyt i 2020, men vesentlig lavere i 2021 – ref Nettavisen.

Dersom eksporten av strøm var noe lavere, ville vi ikke hatt denne krisen. Overskuddet fra tilsiget i 2020 skulle utlignet nedgangen i 2021, slik det har gjort tidligere år.

Her har kraftbransjen regelrett gamblet med at vi skulle få like mye nedbør og tilsig i 2021, og med det ført landet inn i den største energikrisen i historien. Det har lite og ingenting med krigen i Ukraina å gjøre. Det henger sammen med grådighet og mangel på nødvendige reguleringer. Et elendig politisk arbeid.

Tar flere år å rette opp i

Mange lar seg provosere av at strømprisene er høye nå i år som det har kommet så mye nedbør, men dette med magasinfylling er en treg materie man må se over flere år.

2021 var et spesielt år for kraftmarkedet i Norge. Vi hadde den største strømproduksjonen noensinne, men samtidig tidenes høyeste forbruk med det grønne skiftet, uvanlig høye strømpriser og enorme prisforskjeller innad i landet.

Det såkalte grønne skiftet påvirker strømprisen og er med på å skape disse ekstreme svingningene.

Rekordsalg av elbiler og elektrifisering av oljeplattformer i Nordsjøen trekker forbruket mot nye høyder.

Problemet er igjen at norske reageringer de siste årene bare snakker om tiltak for miljø og klima, uten at tiltakene de snakker om faktisk har noe miljøeffekt eller at det finnes nok kraft for de vidløftige planene.

Ta elektrifisering av oljeplattformer i Nordsjøen. Det er vel ingen som tror at man reduserer noe utslipp ved å brenne gassen i Tyskland istedenfor på plattformene? Den eneste besparelsen det er snakk om her er på det norske klimaregnskapet. Men skal vi løse klimakrisen må vi gjøre tiltak i den virkelige verden og ikke i en fantasiverden med oppkonstruerte klimaregnskap.

Vi må åpenbart også øke kraftproduksjonen, før vi kan øke forbruket av strøm i det grønne skiftet.

Havvind 10-20 år frem i tid og med vesentlig høyere produksjonskostnader, er den dårlig ide for Norge. Vi kan med enkle grep øke vannkraftproduksjonen og det uten store inngrep i naturen.

Der må norske aktivister også ta mye av skylden for krisen. Skal vi lykkes med det grønne skiftet er vi avhengig av mer fornybar energi. Noe konsekvenser vil det få, det er uunngåelig. Inngrep i naturen må vi akseptere om vi skal lykkes.

Akkurat der må denne regjeringen få honnør. Aldri før er det satt inn så mye resurser for å få bygget ut vannkraft her i landet. Men her er det fortsatt mye å gå på, regjeringen må gjøre langt mer om vi skal lykkes.

Hva nå?

Det kan ta flere år å opparbeide forsyningssikkerheten med en forsvarlig fyllingsgrad i vannmagasinene. Da må vi redusere kapasiteten på eksporten av strøm for å redusere etterspørselen.

Når kapasiteten er bedre med økt produksjon, kan eksporten gradvis økes igjen. Men her må det på plass reguleringer som sikrer lave strømpriser i Norge.

Ut av Nord Pool

I mellomtiden må den norske stat, som er ansvarlig for krisen, bruke litt av pengene de har tjent på høye energipriser tilbake til alle strømkundene.

Det mest nærliggende er å sette en strømpris tilsvarende et normalår. Strømprisen må settes politisk og ikke styres av en kraftbørs til gode for utenlandsk storkapital.

Dette må innføres umiddelbart. Det er det eneste tiltaket som vil løse problemstillingen på kort sikt. Avanserte byråkratiske støtteordninger og utredinger er bortkastet tid. Nå må regjeringen ta konsekvensene av de feilene som er gjort.

Vi kunne denne uken lese i Dagbladet at kraftprodusentene i Norge nå hadde en fortjeneste på 3800 %. Og dette godtar regjeringen!?

En makspris på 50 øre er heller ikke godt nok i denne sammenheng. Fortjenesten på kraftproduksjonen er da langt høyere enn hva som har vært vanlig de siste 10 årene. Hvorfor skal vi godta en tilleggsskatt gjennom strømregningen?

Det norske folk skal ikke godta noe annet enn snittprisen av det vi er vant til å betale, uten utenlandsk påvirkning. Og strømprisen skal selvfølgelig være den samme i hele landet.

Strømkompensasjonen må dreie seg om de unødig høye kostnadene det norske folk og næringsliv er påført det siste året.

Flere nyheter: