Menu
Stortinget avlyser all annen aktivitet enn den strengt nødvendige fram til påske. Mandag skal regjeringens krisepakke behandles. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Krisepakke i Stortinget mandag

Stortinget avlyser all annen aktivitet enn den strengt nødvendige ut april. Mandag skal regjeringens økonomiske krisepakke behandles.

Av NTB | 12.03.2020 17:01:35

Politikk: Stortingets presidentskap fattet sine beslutninger torsdag, kort tid etter at statsminister Erna Solberg (H) orienterte om drastiske tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge.

– Fra nå og ut april reduserer vi antallet representanter som skal være til stede i salen når møtet settes og ved voteringer, til 87. Ifølge Grunnloven må halvparten av representantene være til stede, sier stortingspresident Tone W. Trøen (H) til NTB.

– Det innebærer at noen representanter ikke trenger å reise til Stortinget, noe som gjør at færre blir utsatt for smitte. Disse 87 personene skal speile det representative forholdet i partiene i Stortinget, sier Trøen.

– Stortinget vil i tiden fremover kun behandle saker hvor det er helt nødvendig at Stortinget treffer vedtak nå. Det innebærer at noen saker blir utsatt, for eksempel interpellasjoner, sier Trøen.

Dermed blir det også færre møter i stortingssalen i tiden som kommer.

Det betyr blant annet at bedriftsbesøk, besøk i organisasjoner, lokallag og lignende inntil videre ikke gjennomføres. Tilsvarende beskjed gis til politikerne i regjeringsapparatet.

– Målet er å sikre at den parlamentariske kjernevirksomheten er robust og går som planlagt, samt at stortingsrepresentanter og sentrale politikere tar sin del av ansvaret for å redusere spredningen av smitte, står det i eposten.

Partisekretariatene i alle partier kommer framover til å ha jevnlig kontakt med hverandre og med Stortingets administrasjon om situasjonen.

Kommende mandag vil Stortinget samles for første gangs behandling av regjeringens varslede krisepakke, som blir lagt fram fredag. Andre gangs behandling blir torsdag.

De parlamentariske lederne for alle de ni partiene på Stortinget er enige om å be stortingsrepresentanter og sentrale partipolitikere om å innstille så mye som mulig av sin reisevirksomhet, heter det i en epost NTB har fått tilgang til.

Flere nyheter: