Menu
Domstoler får anledning til å holde digitale rettsbehandlinger fram til sommeren. Bildet viser Oslo tinghus. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kriseordning med digitale rettsmøter forlenges fram til sommeren

Etter økt smitte forlenges kriseordninger i domstolene og fengslene bare dager etter at de utløp. Høyre er kritisk til at regjeringen lot ordningene opphøre.

Av NTB | 05.12.2021 12:14:27

Medisin og helse: Blant annet gis domstolene anledning til å gjennomføre digitale rettsmøter fram til 1. juli.

– I lys av utviklingen i smittesituasjonen mener vi det er riktig å videreføre tiltak som legger til rette for at saker som står for domstolene, blir behandlet uten fare for store utsettelser og avbrudd som følge av smittesituasjonen, skriver justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Hun håper at tiltaket kan gi domstolene større forutsigbarhet gjennom vinteren.

Den økende smitten gjør også at tiltak i fengslene videreføres for å kunne iverksettes dersom det oppstår smitteutbrudd. Blant annet innsnevres hjemmelen for å nekte besøk i fengsel. Innsatte som har spesielle behov, vil få mulighet til å holde kontakt med familie via digitale løsninger.

– Med blant annet utbredt vaksinering og erfaring med bruk av nettbrett for innsatte er vi bedre rustet i dag enn da koronapandemien kom til landet. Vi bør gjøre tiltakene så lite belastende som mulig, sier Mehl.

Høyres justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland, mener at Justisdepartementet har klønet det til ved å bruke så lang tid på å forlenge ordningen.

– Alt var forberedt fra avgått regjering slik at det skulle gå smidig å forlenge ordningen. Dette skaper unødig bryderi og merarbeid for domstoler og de som er avhengige av dem, sier Stensland, som frykter at enkelte straffesaker kan risikere bli utsatt på grunn sykdom i løpet av tiden det tar før forskriften blir endelig vedtatt.

(©NTB)

Flere nyheter: